رمز کارت

 1  
   بانکداری مدرن

کارتهای بانکی دارای چند نوع رمز می باشند؟

تعداد مشاهدات: 5355 تاریخ ثبت: 1392/06/06  
   بانکداری مدرن

کارتهای بانکی که در اختیار شماست دارای دو رمز است.

رمز اول کارت

برای دریافت وجه و یا خرید از پایانه های فروش (دستگاه کارتخوان) در سراسر کشور استفاده می شود. رمز اول کارت عددی چهار رقمی است که هنگام صدور کارت به مشتری تحویل داده می شود و از طریق دستگاه خود پرداز قابل تغییر است.

رمز دوم کارت (رمز خرید اینترنتی)

این رمز جهت انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبوض، خرید شارژ تلفن همراه و هر نوع خرید اینترنتی، استفاده می شود. رمز دوم کارت عددی 5 تا 12 رقمی است که از طریق دستگاه های خودپرداز قابل دریافت و تغییر است.

تاریخ ثبت: 1392/06/06  
 1