طرح رضوان چيست و چه ويژگي‌هايي دارد؟

 1  
کنترل    داخلی

طرح ‌رضوان در حوزه قرض‌الحسنه طراحي شده و يکي از انواع خدمات بانکي است که براي بهره‌مندي ذينفعان و نيازمندان از تسهيلات بانکي در قالب بانکداري اسلامي و بانکداري بدون ربا از سوي مسئولان بانک انصار تنظيم شده است. براساس اين طرح مشتريان و متقاضيان مي‌توانند با افتتاح سپرده و براساس گردش حساب؛ از امتياز تسهيلات قرض‌الحسنه استفاده نمايند و ميزان امتياز تسهيلات به مانده ميانگين و مدت  سپرده‌گذار ي و فرايندهاي اعتبارسنجي بستگي دارد. همانطور که از عنوان آن برمي‌آيد، اين طرح يک گام اساسي در ترويج روحيه ديني و همياري اسلامي و مقابله با گرايش‌هاي مادي است که متأسفانه طي سال‌هاي گذشته رو به افزايش گذاشته است. بانک انصار بانکي ارزشي است که مي کوشد تا در بزنگاه هاي تاريخي، جامعه را به کنش هاي ديني تشويق کند. رضوان واژه‌اي حاوي معاني ديني نيرومند است. رضوان وعده الهي به نيکوکاران است و براي شنونده اين واژه فضايي معنوي تداعي مي شود که مسئولان بانک به دنبال تقويت آن در جامعه هستند. اين طرح همچنين تداوم بخش اقداماتي است که با طرح حاتم صورت گرفت و بسياري از افراد با دريافت تسهيلات کم بهره مايحتاج زندگي خود را از توليد ساخت داخل تأمين کردند. استمرار آن اقدامات نيکوکارانه در طرح رضوان نشان مي‌دهد که بانک انصار فعاليت‌هاي معنوي خود را مجدانه ادامه مي‌دهد و به ترويج سنت قرض الحسنه باور قلبي دارد.    


تعداد مشاهدات: 1169 تاریخ ثبت: 1396/02/16  
 1