نحوه فعال سازی GPRS خطوط همراه اول

 1  
   بانکداری مدرن

چگونه می توان GPRS خطوط همراه اول را فعال نمود؟

تعداد مشاهدات: 4507 تاریخ ثبت: 1392/06/06  
   بانکداری مدرن

شرح پیوست مطالعه گردد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/07/30  
 1