سقف انتقال وجه

 1  
   بانکداری مدرن

سقف انتقال وجه در اینترنت بانک چیست و به چه صورتی قابل تغییر است؟

تعداد مشاهدات: 2095 تاریخ ثبت: 1392/06/10  
   بانکداری مدرن

با انتخاب هر نوع انتقال وجه در اینترنت بانک (به غیر از انتقال وجه کارتی) ميزان موجودي، سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه، وجه منتقل شده در ماه جاري و كمترين ميزان انتقال وجه در این قسمت نمايش داده مي­شود. مشتریان محترم می­توانند جهت کاهش یا افزایش سقف انتقال وجه خود به شعب بانک انصار مراجعه نمایند.


تاریخ ثبت: 1392/06/10  
 1