نام کاربری در اینترنت بانک

 1  
   بانکداری مدرن

برای انتخاب نام کاربری در اینترنت بانک چه مواردی باید رعایت گردد؟

تعداد مشاهدات: 3496 تاریخ ثبت: 1392/06/10  
   بانکداری مدرن

 

  • طول نام کاربری می بایست حداقل ۵ و حداکثر ۳۰ کاراکتر باشد.
  • فقط حروف انگلیسی کوچک و ارقام ۰-۹ و کاراکترهای "." و "_" و "-" مجاز می باشد، نام کاربری می بایست با حروف کوچک انگلیسی آغاز شود.
  • از بکار بردن نام، نام خانوادگی، شماره پرسنلی و اطلاعاتی که بصورت عمومی تعریف و در دسترس قرار میگیرند پرهیز فرمایید.

     

  • تاریخ ثبت: 1392/06/10  
     1