تحول موفقيت در فرهنگ ديجيتالي فردا (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : روزابت كانتر                                   مترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد                               انتشارات فرا

تغيير مساوي است با بقا تغيير و دگرگونيِ با شتاب از ويژگي هاي اين هزاره است . بايد بپذيريم كه زندگي و زندگي كردن با تحول معني پيدا مي كند. بدون تحول، زندگي را عملاً متوقف كرده ايم. علي رغم آنكه براي بقا در جامعه بايد بجنگيم، اما در بسياري اوقات روحيه محافظه كاري و ترس از عواملي كه حتي كاملاً براي ما شناخته شده نيستند، ما را ناگزير مي سازد كه به سكون و سكوت و حتي انهدام، تسليم شويم. در دنياي كسب وكار محافظه كاران و جويندگان حاشيه امن، در حقيقت در پي انهدام خود و كسب وكارشان هستند. دنياي الكترونيكي ضمن آنكه فرصت ها را ايجاد مي كند، روياروي خود تهديداتي را نيز دارد.گوشه نشيناني كه فقط به اينترنت اكتفا مي كنند، جهان را فتح نخواهند كرد.فرهنگ الكترونيكي فرهنگ فردا است، ولي از ياد نبريم كه ما نه در فضا، بلكه برروي زمين ايستاده ايم. بايد آماده شويم كه ساختار سازمان خود را دگرگون سازيم.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 302 تاریخ ثبت: 1396/03/29  
 1