فراز و نشيب مديريت در فورد و كرايسلر (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : لي ياكوكا                                  مترجم: دكتر محمدابراهيم محجوب


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 347 تاریخ ثبت: 1396/04/04  
 1