انتقال وجه پایا و ساتنا

 1  
   بانکداری مدرن

انتقال وجه پایا و ساتنا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تعداد مشاهدات: 7635 تاریخ ثبت: 1392/06/10  
   بانکداری مدرن

انتقال وجه پایا:

انتقال وجهی بین بانکی است که حداقل مبلغ انتقال 100.000 ریال و حداکثر آن به میزان سقف انتقال وجه مجاز هر مشتری در اینترنت بانک قابل تغییر است. این انتقال وجه در روزهای کاری قابل انجام است و مدت زمان تقریبی واریز وجه به حساب مقصد بین 2 الی 4 ساعت می باشد.

انتقال وجه ساتنا:

انتقال وجهی بین بانکی است که حداقل مبلغ انتقال 150.000.000 ریال و حداکثر آن به میزان سقف انتقال وجه مجاز مشتری در اینترنت بانک قابل تغییر است. این انتقال وجه در روزهای کاری و ساعات اداری قابل انجام است و مدت زمان تقریبی واریز وجه به حساب مقصد 1 ساعت می باشد.

 

 

 

تاریخ ثبت: 1392/06/10  
 1