باباي دارا، باباي ندار (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : رابرت كيوساكي، شارون لچنر                      مترجم: دكتر عبدالرضا رضايي نژاد                               انتشارات فرا

ما دوران گذشته را پشت سر گذاشته ايم و به زمانه اي رسيده ايم كه علم و ثروت دريك راستا قرار گرفته اند. علم و ثروت بحث امروز است نويسندگان كتاب به اين نكته اشاره دارند كه “ تا ٣٠٠ پيش، زمين منبع ثروت بود. زمين داران ثروتمند به حساب مي آمدند، پس از آن دوران صنعتي فرا رسيد و صاحبان صنايع به ثروت رسيدند. امروز دوران دانش و اطلاعات است. كساني كه به اطلاعات تازه و روز دسترسي داشته باشند ثروتمندند.” نويسندگان كتاب، روش هاي آموزشي مدارس را براي عصر حاضر مناسب و كافي نمي دانند و معتقدند كه“ مدرسه ها كارمند پرورند و نه كارآفرين پرور.” آموزش هايي كه براي عصر سازمان هاي بزرگ و بوروكراتيك مناسب بود، ديگر جوابگوي نيازهاي سازمان هاي پيچيده، شبكه اي و مبتني بر دانش امروز نيست. درواقع فرزندان ما را براي دنيايي تربيت مي كنند كه ديگر وجود ندارد. نويسندگان به جوانان امروز توصيه مي كنند كه كارآفرين باشند. براي كارآفريني بايد سخت كوش، خوش بين و ريسك پذير بود و بايد هوشمندي مالي داشت. هوشمندي مالي نيز از چهار عامل • آشنايي با حسابداري، • روش هاي سرمايه گذاري، • بازاريابي، • آگاهي از قوانين، حاصل مي شود. و بالاخره پيام اصلي كتاب اين است: “براي پول كار نكنيد، بگذاريد پول برايتان كار كند.”


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 357 تاریخ ثبت: 1396/04/14  
 1