بررسی حرفه حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش

 1  
کنترل    داخلی

نویسندگان : مهدی بهرامی، محمد علی حسنی          منتشر شده :  مجله حسابرس - 1392

بی شک عصر حاضر، عصر تسلط سازمانهاست و انسانها با در اختیار داشتن عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجب تعالی، حرکت و رشد سازمانها شوند.  در واقع، در جهان پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین میکند، نیروی انسانی با کیفیت و متفکری است که دانش خلق می کند. مدیریت دانش مقوله نوینی نیست. دانش به عنوان سرمایه های نامحسوس، بنیادی ترین منبع اقتصادی به شمار می رود؛ هرچند که مانند دیگر منابع، نیاز به اداره شدن و استاندارد شدن دارد (استاندارد .ISO/IEC 27002) مدیران موفق همیشه ارزش و اهمیت سرمایه های معنوی را دانسته و از آن استفاده کرده اند؛ ولی از آنجا که تلاشهای آنها منظم نبوده، نمی توانستند اثبات کنند که دانش کسب شده برای بالایی کارایی سازمان به اشتراک گذاشته شده و دانشی که نهفته باشد و مدون نباشد، منتشر نمی شود.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 873 تاریخ ثبت: 1392/08/01  
 1