سقف انتقال وجه کارتی

 1  
   بانکداری مدرن

سقف انتقال وجه کارتی در اینترنت بانک انصار چه مبلغی است و چگونه قابل تغییر است؟

تعداد مشاهدات: 1959 تاریخ ثبت: 1392/06/10  
   بانکداری مدرن

در حال حاضر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف انتقال وجه کارت به کارت در کلیه بانکهای عضو شبکه شتاب، مبلغ سه میلیون تومان می باشد. بدیهی است امکان افزایش این سقف مطابق دستورالعمل وجود ندارد.

تاریخ ثبت: 1392/06/10  
 1