امکانات اینترنت بانک انصار چیست؟

 1  
   بانکداری مدرن
تعداد مشاهدات: 1639 تاریخ ثبت: 1392/06/06  
   بانکداری مدرن

1- انتقال وجه عادی : بین حساب های داخل بانک انصار

2- انتقال وجه کارتی : بین کارتهای انصار و کارتهای شتابی

3- انتقال وجه پایا و ساتنا : انتقال از سپرده های انصار به سپرده های بانک های دیگر از طریق کد شبا

4- افتتاح سپرده

5- ثبت چک : ثبت مبلغ و تاریخ چک

6- گزارش صورتحساب : هم بصورت مشاهده و هم بصورت دریافت فایل

7- امکان افزودن سپرده ها و کارتهای پر مراجعه در قسمت تماس

8- مشاهده جزئیات تسهیلات

9- پرداخت تسهیلات

 

تاریخ ثبت: 1392/06/06  
 1