تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
کاربران میتوانند اتاق های گفتگو به دلخواه ایجاد کرده و در خصوص مسائل مختلف و همچنین ارتباطشان با بانک انصار به بحث و ارائه نظر بپردازند همچنین امکان اعلام انتقادات و مشکلات در برخورد با بانک و همچنین ارائه ایده ها و پیشنهادات در خصوص محصولات و خدمات جدید بانکداری و تبلیغاتی و ... در اتاق های این تالار وجود دارد