تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی: 1393/03/18
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
در این قسمت کارشناسان بانک در این بخش در زمینه های گوناگون تبلیغات از جمله تیزرهای رادیویی و تلویزیونی ، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی به بحث و تبادل نظر با شما کاربران گرامی میپردازد