تعداد مشاهدات: 25394   تعداد پاسخها : 6  تعداد تاپیکها : 50  آخرین به روزرسانی: 1397/01/22
تعداد مشاهدات: 2287   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1397/01/20
تعداد مشاهدات: 30117   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 132  آخرین به روزرسانی: 1396/05/22
تعداد مشاهدات: 8673   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 6  آخرین به روزرسانی: 1396/02/16
در این تالار به ارائه، بحث و بررسی مقالات پیرامون حوزه کنترل داخلی ( حسابرسی داخلی، سیستمی ، عملکرد و ... ) پرداخته می شود.
تعداد مشاهدات: 3141   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1393/06/09
تعداد مشاهدات: 2154   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1393/06/09
تعداد مشاهدات: 2175   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1393/06/09
تعداد مشاهدات: 2952   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 2  آخرین به روزرسانی: 1393/06/09
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
در این بخش کاربران بانک میتوانند در خصوص مشکلات و وقایع مرتبط با سیستم ها و نرم افزار های بانکداری متمرکز به بحث و تبادل نظر بپردازند. پیشنهادات نیز در این قسمت قابل ارائه است.
تعداد مشاهدات: 2427   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1393/03/21
تعداد مشاهدات: 10456   تعداد پاسخها : 7  تعداد تاپیکها : 3  آخرین به روزرسانی: 1393/02/03
تعداد مشاهدات: 5938   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 3  آخرین به روزرسانی: 1393/01/18
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
کارشناسان حوزه بازاریابی با ارائه شیوه های نوین بازاریابی، به بحث و تبادل نظر در حوزه بازاریابی میپردازند. کاربران گرامی نیز میتوانند با تعامل با ین تالار ما را در این حوزه یاری نمایند.
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی: 1393/03/18
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
در این قسمت کارشناسان بانک در این بخش در زمینه های گوناگون تبلیغات از جمله تیزرهای رادیویی و تلویزیونی ، اطلاع رسانی و تبلیغات محیطی به بحث و تبادل نظر با شما کاربران گرامی میپردازد
تعداد مشاهدات: 2459   تعداد پاسخها : 2  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1392/08/01
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 1   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
عمومي
تعداد مشاهدات: 4506   تعداد پاسخها : 1  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1392/07/30
تعداد مشاهدات: 50111   تعداد پاسخها : 14  تعداد تاپیکها : 12  آخرین به روزرسانی: 1392/07/30
تعداد مشاهدات: 7826   تعداد پاسخها : 2  تعداد تاپیکها : 2  آخرین به روزرسانی: 1392/06/09
تعداد مشاهدات: 4036   تعداد پاسخها : 1  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1392/06/06
تعداد مشاهدات: 5356   تعداد پاسخها : 1  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1392/06/06
ارائه اطلاعات و امکان بحث در خصوص خدمات بانکداری الکترونیک شامل انواع کارت های بانکی ، دستگاه های خودپرداز و کارتخوان ، موبایل بانک و همبانک ، اینترنت بانک و ... در این تالار صورت میپذیرد
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
کاربران میتوانند اتاق های گفتگو به دلخواه ایجاد کرده و در خصوص مسائل مختلف و همچنین ارتباطشان با بانک انصار به بحث و ارائه نظر بپردازند همچنین امکان اعلام انتقادات و مشکلات در برخورد با بانک و همچنین ارائه ایده ها و پیشنهادات در خصوص محصولات و خدمات جدید بانکداری و تبلیغاتی و ... در اتاق های این تالار وجود دارد
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
در این بخش امکان اطلاع از خدمات بانکی ارایه شده در بانک انصار شامل انواع سپرده ها ، تسهیلات ، خدمات شعب و ... را خواهید داشت.
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 1   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
کلیه امور مربوط به دستگاه های POS و ATM در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد. شما می توانید کلیه مطالب مربوط به این دستگاه ها در این اتاق بیابید.
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
آخرین اخبار و اطلاعات صنعت بانکداری در ایران و جهان به همراه مقاله های مفید و کاربردی در زمینه بانکداری در این بخش ارائه میشود
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 12   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
کارشناسان بانک در این بخش در زمینه های گوناگون از جمله راهنمایی برای سرمایه گذاری و فعالیت در بازار های اقتصادی ، مسائل حقوقی و شرعی و ... به ارائه مشاوره رایگان میپردازند
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
تعداد مشاهدات: 0   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 0  آخرین به روزرسانی:
در این بخش کارشناسان به پرسشهای حقوقی کاربران گرامی در حوزه های وثایق، قراردادها، دعاوی و ... می پردازند. کارشناسان در این بخش سعی دارند مبانی حقوقی خدمات بانکی را شرح دهند.